Carmonderne Hanky – Panky en Dempsey vt Reggehome hebben op 12 april 2011 7 pups gekregen
Foto's 4 weken
 


Dempsey vt Reggehome
stamboom

X
Carmonderne Hanky – Panky
stamboom

 
 
He wat horen we daar?

Ik ben al zo stoer
 
 
Felipe-Atilla
   
 
Frenz-Prior
   
 
Fleur
   
 
Feline-Anouk
   
 
Felice
   
 
Frouke-Nicky
   
   
Fietje-Pippa