Dempsey vt Reggehome en Artico Del Colle Dell Infinitio hebben 10 pupjes gekregen op 10 april 2010

 
Dempsey vt Reggehome
HDA en Hart OK
stamboom
X
Artico Del Colle Dell Infinitio
HDB en Hart Ok
stamboom
 
 


pupjes samen lekker warm


 
 3 gele teefjes
Zayla, Zuza en Zamira

   
   
3 gestroomde teefjes
Zarah, Zifra en Zweety
   
   
3 gele reutjes
Zoltan, Zora en Zylian
   
   


1 gestroomd reutje
Zidane